toetreding tot the hr ecosystem

1. Doel van de samenwerking

Een evenwichtig samenwerkingsverband “the HR ecosystem” tussen werkgevers en de HR-Experts, HR-Ontzorgers en HR-Leveranciers met als doel een krachtig, modern, geautomatiseerd en betaalbaar HR-beleid aan de werkgevers aan te bieden.

2. Doel voor de HR-Partners
 • De eigen dienstverlening of producten efficiënter in de markt zetten.
 • Wederkerend & stabiel inkomen via een nieuwe HR-dienstverlening;
 • Hogere klantentevredenheid en dus hogere retentie;
 • Digitale oplossing voor een deel of alle HR-functionaliteiten;
 • Deel uitmaken van een netwerk van specialisten.
3. Mogelijke prestaties voor klanten van “the HR ecosystem”

      3.1. Uitbouw strategisch en operationeel HR-beleid voor bedrijven

 • HR-Partner zal deze rollen volledig of deels in samenwerking met andere HR-partners opnemen zoals vastgelegd in de individuele overeenkomsten met de bedrijven en beschreven in punt 5.
 • HR-Partner is verantwoordelijkheid voor de eigen prestaties uitgevoerd bij de klant.

      3.2. HR-digitalisering

 • Voor de efficiënte uitvoering van het HR-beleid zal beroep gedaan worden op de onafhankelijke HR-software Centhro zoals beschreven in de algemene voorwaarden.
4. Erkende HR-Partner
 • Bovenop de eigen dienstverlening krijgt een Erkende HR-Partner de volmacht om de HR-software te exploiteren voor de Klant.
 • Aanpassingen aan de software gebeuren door Centhro tegen vergoeding.
 • De Erkende Partner dient
  • De opleiding “Practical & Digital HR” met succes gevolgd heeft.
  • Deelname aan de update opleidingen en overlegmeetings.
 • Bij de eerste 2 opstarten is een kosteloze begeleiding van 16 uur voorzien;
 • HR-Partner beschikt over 1 demovariant, meerdere varianten mits extra vergoeding.
 • Deze erkenning is telkens voor de periode van 1 jaar en wordt stilzwijgend verlengd
5. Samenwerkingsmodaliteiten
 • Elke nieuwe opstart gebeurt verplicht via de activatiewizard.
 • Elke HR-Partner wordt (optioneel) vermeld op de publieke website en krijgt ondersteuning door het sales- & support team.
 • De HR-Partner hanteert zijn eigen tarief voor de geleverde prestaties of producten zoals bepaald in punt 5 van deze overeenkomst.
 • De HR-Partner factureert zijn prestaties rechtstreeks aan zijn klant.
 • De samenwerking met andere HR-partners wordt onderling geregeld, Centhro zal hierin een bemiddelingsrol spelen.
 • De prestaties van Centhro en de licenties voor het gebruik van de software worden door Centhro rechtstreeks gefactureerd aan de eindklant tenzij anders overeengekomen.
 • De Erkende HR-partner factureert zelf zijn klant voor het activeren en het gebruiken van de software. Het staat hem vrij om een hogere licentie toe te passen en betaalt aan Centhro de basislicentie zoals bepaald in de prijsbijlage.
 • De aanbrengende en gemandateerde HR-Partner krijgt 5% vergoeding op de betaalde licenties van en na het eerste jaar. Deze wordt jaarlijks in april uitbetaald.