HR-LifeCycle

“FROM HIRE TO RETIRE”, de HR-LifeCycle kent meerdere fasen. Vooraleer we van start kunnen met de HR-LifeCycle dient eerst deze belangrijke oefening gemaakt: Bepaling missie, visie en strategie, organisatiestructuur en budgetten, HR-beleid (waaronder arbeidsvoorwaarden) en keuze HR-Partners