Nieuwe vrijstelling van doorstorting bedrijfsvoorheffing voor opleidingen

[ss_social_share align="left" shape="rounded" size="small" labels="none" spacing="1" hide_on_mobile="0" total="0" all_networks="0"]

De regering wil werkgevers stimuleren om medewerkers opleidingen te laten volgen. Daarom voorziet ze sinds 2021 een nieuwe gedeeltelijke vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing. De voorwaarden zijn helaas erg streng en er heerst onduidelijkheid over de interpretatie van de regels. Wij zetten de beschikbare informatie voor jou op een rijtje. 

Voorwaarden voor de vrijstelling

Om de vrijstelling te kunnen genieten, moet je aan een aantal voorwaarden voldoen:

  • Je moet de medewerker al minstens zes maanden tewerkstellen.
  • Het mag om zowel formele als informele opleidingen gaan, die intern of extern worden georganiseerd.
  • Máár het mag geen opleiding zijn die verplicht is door een wettelijke of reglementaire bepaling of door een cao.
  • De opleiding moet voor de werkgever onder beroepskosten vallen.
Belangrijk: minimumaantal opleidingsdagen

Naast met de bovengenoemde voorwaarden, moet je als werkgever ook rekening houden met een minimumaantal opleidingsdagen.

  • De werknemer moet minstens tien dagen bijkomende opleiding volgen in een ononderbroken periode van 30 kalenderdagen, naast de opleidingen die wettelijk of volgens de sector zijn opgelegd. Voor kmo’s wordt die voorwaarde versoepeld tot minstens vijf dagen in een ononderbroken periode van 75 kalenderdagen.
  • Schorsingen van de arbeidsovereenkomst verlengen de periode van 30 of 75 dagen.
  • De vijf of tien dagen gelden voor voltijdse werknemers. Voor deeltijdse werknemers geldt een pro rata toepassing.
  • Het aantal dagen informele opleiding dat mag worden meegerekend, is beperkt. Dat percentage is nog niet bekend.
  • Het aantal ononderbroken periodes van 30 of 75 kalenderdagen wordt ten slotte beperkt tot tien periodes voor eenzelfde werknemer bij eenzelfde werkgever.

Om welk bedrag gaat het?

De vrijstelling bedraagt 11,75% en wordt berekend op een deel van het belastbaar loon van de betrokken werknemer, en dat in de maand waarin de opleiding werd beëindigd. Het belastbaar loon is begrensd op 3.500 euro per werknemer.

Bron: www.liantis.be

© 2024 Platfohrm Centhro bv, Gouverneur Roppesingel 83/101, 3500 Hasselt BE 0818.513.516