Three times more white-collar workers receive home work allowance

[ss_social_share align="left" shape="rounded" size="small" labels="none" spacing="1" hide_on_mobile="0" total="0" all_networks="0"]

Thuiswerken brengt extra kosten met zich mee. Denk maar aan hogere energiekosten, een degelijke bureaustoel, tweede scherm, papier voor in de printer, enzoverder. De nieuwe regels rond onkostenvergoedingen bij thuiswerken creëren meer duidelijkheid voor de inrichting van een thuiskantoor. Sinds maart 2020 is het aantal bedienden dat een thuiswerkvergoeding ontvangt, verdriedubbeld.

Verdrievoudiging aantal toegekende thuiswerkvergoedingen

De thuiswerkvergoeding dekt de bureaukosten en de kosten voor kantoorbenodigdheden, printer- en computermaterialen en nutsvoorzieningen die een medewerker thuis maakt om zijn job uit te oefenen. Een jaar na de start van het verplichte thuiswerk door corona, blijkt uit onze cijfers bij meer dan 260.000 werknemers uit de privésector dat drie keer meer bedienden een thuiswerkvergoeding krijgen.

Drie keer meer bedienden die een onkostenvergoeding ontvangen. Dat klinkt veel, maar je moet het in perspectief plaatsen: in januari 2020 ontvingen 0,6% van de bedienden een thuiswerkvergoeding, begin 2021 was dat 1,8%. Algemeen genomen blijft de onkostenvergoeding voor thuiswerken (voorlopig) dus eerder de uitzondering dan de regel.

Gemiddelde onkostenvergoeding bedraagt 68 euro per maand

Gemiddeld bedroeg die onkostenvergoeding in januari 2021 64,15 euro. In februari 2021 kende de hoogte van de vergoeding een lichte stijging, naar gemiddeld 68,51 euro. Daarmee ligt dit bedrag ongeveer op de helft van het wettelijke maximum, want een werkgever kan aan werknemers die structureel en op regelmatige basis thuiswerken een forfaitaire kantoorvergoeding van maximaal 129,48 euro toekennen. Voor de maanden april tot en met juni 2021 wordt dat bedrag nog opgetrokken naar 144,31 euro.

Aantal werkgevers dat thuiswerk registreert is beperkt

Door corona registreren steeds meer werkgevers de dagen waarop hun medewerkers thuiswerken. Het begint dan ook stilaan door te dringen dat thuiswerken ook in de toekomst een vaste waarde op de Belgische werkvloer zal blijven. En aangezien we meer en meer richting een hybride model evolueren, gaat die ‘werkvloer’ deels thuis zijn.

Reden te meer om een correcte en haalbare registratie van thuiswerk in te voeren. Alleen al qua mobiliteit is zulke registratie een absolute must: je kan toch onmogelijk de fietsvergoedingen correct uitbetalen, als je niet weet hoe vaak je medewerkers thuis of op kantoor hebben gewerkt?

Momenteel is het aandeel werkgevers dat thuiswerk registreert beperkt. Volgens het geregistreerde thuiswerk zou in februari slechts 6,6% van de bedienden in de privésector thuis hebben gewerkt. Natuurlijk weten we dat het feitelijke aantal veel hoger ligt – het werd gewoon niet geregistreerd.

Bron: www.acerta.be

© 2024 Platfohrm Centhro bv, Gouverneur Roppesingel 83/101, 3500 Hasselt BE 0818.513.516