Voitures électriques et bornes de recharge : comment calculer l'avantage en nature ?

[ss_social_share align="left" shape="rounded" size="small" labels="none" spacing="1" hide_on_mobile="0" total="0" all_networks="0"]

De regering heeft het licht op groen gezet voor een groener bedrijfswagenpark, met elektrische wagens in de hoofdrol. Maar om die wagens effectief te laten rondrijden, zullen er uiteraard heel wat laadpalen moeten geïnstalleerd worden.

Daarom frissen wij voor u nog eens de fiscale gevolgen op in het geval een werkgever oplaadpalen en/of elektriciteit ter beschikking stelt:

De komende jaren zal de overheid ook fiscale stimuli uitwerken, met de bedoeling om de aangroei van oplaadpalen te versnellen. Die stimuli verdienen een aparte toelichting en worden daarom niet besproken in onderstaand artikel.

Het voordeel van alle aard van elektrische bedrijfswagens

Werknemers of bedrijfsleiders (hierna ‘medewerkers’ genoemd) die hun bedrijfswagen ook privé gebruiken, worden belast op het voordeel dat zij hier uit halen: het voordeel van alle aard (VAA). De waarde van dat VAA wordt forfaitair geraamd volgens een formule, waarbij twee parameters van belang zijn: de cataloguswaarde × 6/7 en de CO2-uitstoot van de bedrijfswagen. Hoe lager die parameters, hoe lager het VAA en dus de uiteindelijke belasting zal zijn.

Elektrische wagens hebben een minieme CO2-uitstoot

Omdat elektrische wagens geen rechtstreekse CO2 uitstoten, houdt de fiscus rekening met een forfaitair minimumbasispercentage van 4% om het VAA te berekenen. De berekeningsformule voor elektrische wagens is bijgevolg:

VAA = cataloguswaarde × 6/7 × 0,04

Het VAA van elektrische wagens valt daarom verrassend laag uit, zelfs bij een hoge cataloguswaarde.

VoorbeeldHet VAA van een elektrische Tesla Model 3 met een cataloguswaarde van € 55.000 bedraagt slechts € 1.885,71 per jaar (55.000 × 6/7 x 0,04). Dat is relatief weinig voor zo’n dure auto.
Oplaadkosten zijn inbegrepen in het voordeel van alle aard

Wanneer de werkgever een oplaadinfrastructuur ter beschikking stelt, zijn zowel de kosten voor het installeren als het gebruiken daarvan inbegrepen in het VAA. Dat is dus goed nieuws, want de tenlasteneming van deze kosten door de werkgever geeft geen aanleiding tot een bijkomend VAA bij de medewerker.

Concreet omvat het VAA van een elektrische bedrijfswagen voor privégebruik:

 • De financiering door de werkgever van de oplaadinfrastructuur in de woning van de werknemer of bedrijfsleider.
 • De elektriciteit die de werkgever levert om de wagen op te laden
 • De kosten van het elektriciteitsverbruik die de werkgever terugbetaalt om de wagen op te laden

Elektriciteit terugbetalen vs. opladen bij de werkgever

De fiscale behandeling van de elektriciteit die nodig is om de ter beschikking gestelde elektrische auto op te laden is verschillend naargelang de concrete situatie:

 • Kan de medewerker de wagen opladen bij de werkgever of betaalt de werkgever de kosten terug? Wat indien de werkgever geen van beiden voorziet?
 • Gaat het om beroepsverplaatsingen of privéverplaatsingen?
 • Welke regels voorziet de sector?
Werkgever betaalt de elektriciteitskosten terug

Wanneer de werkgever de elektriciteitskosten van de werknemer terugbetaalt, dan moet volgend onderscheid worden gemaakt:

 • De werkgever stelt samen met een bedrijfswagen een oplaadpunt ter beschikking bij de werknemer thuis: in dat geval ontstaat geen bijkomend voordeel alle aard voor de terugbetaling van de elektriciteitskosten. Er is dan één voordeel van alle aard voor de wagen én de elektriciteit;
 • De werknemer installeert zelf bij hem thuis een oplaadpunt: dan ontstaat er een bijkomend voordeel alle aard bij terugbetaling elektriciteitskosten door de werkgever.

In dit laatste geval moet u het elektriciteitsverbruik opsplitsen in drie categorieën:

Soort verplaatsingBehandeling van de terugbetaling
Beroepsmatige verplaatsingenDe terugbetaling door de werkgever is een eigen kosten van de werkgever. De medewerker wordt hier niet op belast.
Déplacements domicile-travailDe terugbetaling door de werkgever is een belastbaar VAA, waarvan € 420 euro per jaar is vrijgesteld van belasting (inkomsten 2021)
PrivéverplaatsingenDe tegemoetkoming van de werkgever is een VAA waarop de medewerker volledig wordt belast.

Attention ! Wenst u de laadbeurten terug te betalen op forfaitaire basis? Dan vraagt u best een ruling aan.

Uw medewerker kan opladen op het werk

Wilt u dat uw medewerkers letterlijk met een opgeladen gevoel vertrekken na het werk? Dan kunt u overwegen om hen gratis gebruik te laten maken van een oplaadpaal op het werk. Medewerkers met een elektrische bedrijfswagen moeten in dat geval niet vrezen voor een extra belasting, want dit voordeel is reeds inbegrepen in het forfaitair VAA dat voortvloeit uit de terbeschikkingstelling van de elektrische bedrijfswagen (zie hoger). Er wordt met andere woorden slechts één voordeel van alle aard belast.

De regeling is anders voor medewerkers die hun privéwagen mogen opladen op het werk. Die situatie bespreken we verderop in dit artikel .

Uw medewerker krijgt thuis een oplaadpaal

Wat als u samen met het ter beschikking stellen van een elektrische bedrijfswagen ook een oplaadpaal zou installeren in de woning van een medewerker? Zowel de installatie van die paal als de terugbetaling van het elektriciteitsverbruik van die paal doet geen bijkomend voordeel van alle aard ontstaan bij de werknemer of bedrijfsleider.

Ook in deze situatie wordt er dus slechts één voordeel van alle aard belast: het voordeel dat forfaitair werd geraamd en dat voortvloeit uit de terbeschikkingstelling van de elektrische bedrijfswagen (zie hoger).

Enkel een bedrijfswagen, geen tussenkomst in elektriciteit

Sommige werkgevers zullen enkel een elektrische wagen ter beschikking stellen, zonder tussenkomst in de elektriciteitskosten. De werknemer moet hier dus zelf in voorzien. Die elektriciteit maakt dan geen deel uit van de terbeschikkingstelling van de wagen en dus evenmin van het voordeel van alle aard.

Dat heeft twee gevolgen:

 1. De kost die de werknemer zelf heeft gedragen voor het elektriciteitsverbruik, heeft niet het karakter van een ‘eigen bijdrage’. De werknemer kan die kosten dus niet aftrekken van het VAA om zijn of haar belastingen te verminderen.
 2. In sommige sectoren moet de werkgever verplicht tussenkomen in de verplaatsingskosten voor het woon- werkverkeer. De pure toekenning van een elektrische bedrijfswagen volstaat in dat geval niet, er zal ook een terugbetaling van elektriciteitskosten nodig zijn.

Wat als de medewerker zijn privéwagen oplaadt op het werk?

Onlangs sprak de fiscale administratie zich uit over een werknemer die zijn privéwagen oplaadt aan de laadpalen op de bedrijfsterreinen. Hij krijgt hiervoor een persoonlijke badge, zodat de kost voor de elektriciteit individualiseerbaar is. Die kost wordt vervolgens doorgerekend aan de werknemer, maar aan een lagere prijs dan de werknemer er normaal zou moeten voor betalen.

Volgens de fiscus ontstaat er in dat geval een voordeel van alle aard, gelijk aan volgend verschil:

 • Het bedrag dat de werknemer in normale omstandigheden zou moeten betalen voor de elektriciteit om zijn wagen op te laden
 • Verminderd met het bedrag dat de werkgever aan de werknemer aanrekent

Hierbij rijst een moeilijke vraag: wat is de reguliere marktprijs die de werknemers in normale omstandigheden zouden moeten betalen? Er zijn namelijk verschillende oplaadmogelijkheden: een wallbox via een stopcontact, een publieke laadpaal, een snellaadpaal… Elk van die oplossingen heeft meestal een andere kostprijs per kWh.

De fiscus redeneert daarom praktisch en oordeelt dat u bij het berekenen van het VAA mag uitgaan van een gemiddelde kostprijs voor 1 kWh elektriciteit voor huishoudelijke afnemers, all-in en inclusief btw.

Die gemiddelde kostprijs kunt u onder meer terugvinden op de website van de VREG.  Hier verschilt die gemiddelde kostprijs naargelang de verbruikscategorieën (laag vs. hoog). U mag de laagste gemiddelde kostprijs in aanmerking nemen. Het mag daarbij gaan om een gemiddelde op jaarbasis of eventueel op maandbasis.

VoorbeeldSandra laadt haar privéwagen op het werk op. Zij moet hiervoor € 0,15/kWh terugbetalen aan haar werkgever. De normale marktprijs voor particulieren, op basis van de website van de VREG, is € 0,21 euro/kWh. Het VAA bedraagt dus € 0,06.

Bron: https://www.securex.eu

2024 Platfohrm Centhro bv, Gouverneur Roppesingel 83/101, 3500 Hasselt BE 0818.513.516