Avez-vous déjà demandé la prime de stage supplémentaire ?

[ss_social_share align="left" shape="rounded" size="small" labels="none" spacing="1" hide_on_mobile="0" total="0" all_networks="0"]

Om ondernemingen aan te moedigen om ook tijdens deze coronapandemie werkplekken ter beschikking te stellen aan jongeren, besloot de Vlaamse Regering om een aanvullende stagebonus toe te kennen.
De omvang en de praktische modaliteiten omtrent deze stagebonus ontdekt u hieronder!

Wat is de stagebonus?

De stagebonus wordt toegekend indien:

 • De jongere opgeleid of tewerkgesteld wordt bij een werkgever met een vestigingsplaats in het Vlaamse Gewest in het kader van een alternerende opleiding.
  De volgende overeenkomsten komen in aanmerking:
  • Een overeenkomst van alternerende opleiding;
  • Een stageovereenkomst alternerende opleiding:
  • Een deeltijdse arbeidsovereenkomst.
 • De jongere minstens 3 maanden gewerkt heeft of opgeleid werd in het schooljaar waarvoor de bonus aangevraagd wordt (mag bij verschillende werkgevers zijn);
 • De jongere jonger dan 18 jaar is op 1 september van het schooljaar waarvoor de bonus aangevraagd wordt. (Let wel: deze voorwaarde geldt enkel bij de eerste aanvraag die tot een goedkeuring leidt. Zodra er een eerdere start- of stagebonus voor de jongere betaald werd, vervalt de leeftijdsvoorwaarde.)

Hoeveel bedraagt de stagebonus?

De stagebonus wordt één keer per schooljaar betaald per jongere die opgeleid of tewerkgesteld wordt in het kader van een alternerende opleiding. De stagebonus kan maximaal 3 keer per jongere ontvangen worden.

Deze bonus bedraagt

ToekenningNormaal bedragEenmalige bijkomende vergoeding
eerste500 EUReenmalige bijkomende vergoeding van 1.000 EUR
tweede500 EUReenmalige bijkomende vergoeding van 1.000 EUR
derde750 EUReenmalige bijkomende vergoeding van 1.000 EUR

Om in aanmerking te komen voor de eenmalige bijkomende vergoeding moet de onderneming tussen 1 september 2020 en 31 augustus 2021 een leerwerkplek aanbieden voor minstens 3 maanden.

De eenmalige bijkomende vergoeding kan ook aangevraagd worden voor jongeren ouder dan 18 jaar.

Welke formaliteiten moeten vervuld zijn?

De werkgever en de jongere moeten een aanvraag voor een stagebonus indienen bij het departement Werk en Sociale Economie ten laatste op 31 december na het einde van het opleidingsjaar.

Om de concrete modaliteiten te kennen voor de aanvraag van de aanvullende stagebonus, moet er een onderscheid gemaakt worden tussen de volgende 3 situaties:

 • U diende voor schooljaar 2020-2021 al een aanvraag in voor een stagebonus: de aanvullende premie wordt u automatisch toegekend;
 • U diende nog geen aanvraag in voor een stagebonus voor het schooljaar 2020-2021: bij het aanvraagformulier stagebonus dient u een kopie van de volledige overeenkomst bij voorkeur via mail in. De aanvullende premie zal automatisch toegekend worden.
 • U vervult enkel de voorwaarden voor de aanvullende stagebonus maar niet voor de gewone stagebonus: u vraagt de aanvullende stagebonus aan op dezelfde manier en met hetzelfde aanvraagformulier als de stagebonus.

Deze stagebonus kan aangevraagd worden van zodra de jongere minstens 3 maanden bij u werkt.

De aanvullende stagebonus wordt niet meegeteld voor het maximum van drie stagebonussen.

Bron: https://www.easypay-group.com/nl_BE/kennis/nieuwsflashes
– Berichtgeving Agentschap Innoveren en Ondernemen ‘Start- en stagebonus’
– Berichtgeving ‘Ministerraad – Plan Vlaamse Veerkracht van 23 april 2021’

2024 Platfohrm Centhro bv, Gouverneur Roppesingel 83/101, 3500 Hasselt BE 0818.513.516